customer relationship management
04
مه

مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ CRM

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM ، روشی است که شرکت ها از آن برای مدیریت تعامل با مشتریان و مشتریان بالقوه استفاده می کنند. به سازمانها كمك می...

ادامه مطلب