لوگوی جدید شرکت پست
12
مارس

بررسی لوگوی جدید شرکت پست ایران

چندی پیش همزمان با نوسازی ناوگان موتوری شرکت پست ایران لوگوی شرکت پست نیز تغییر کرد. ریدیزاین لوگوی شرکت پست به هدف پوست اندازی این شرکت و آگاه سازی...

ادامه مطلب